г. Чебаркуль

г.Чебаркуль
Областная больница, кабинет по ВИЧ-инфекции
ул.Крылова, 83
8 (351-68) 2-11-98
https://www.oblcheb.ru/otdeleniya/laboratoriya-ifa-i-diagnostiki-vich